Đang thực hiện
HAIPAC- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Hải Phòng ,
Liên Hệ

Hotline:

+84 (31) 3783922

+84 91223 2049

Fax:

+84 (31) 3835506

Email:

haipacpp@vnn.vn

Khách Hàng - Đối Tác


BAO BÌ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
BAO BÌ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

BAO BÌ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

BAO PHÂN BÓN - HÓA CHẤT
BAO PHÂN BÓN - HÓA CHẤT

BAO PHÂN BÓN - HÓA CHẤT

BAO ĐỰNG NÔNG SẢN-THỰC PHẨM
BAO ĐỰNG NÔNG SẢN-THỰC PHẨM

BAO ĐỰNG NÔNG SẢN-THỰC PHẨM

BAO ĐỰNG XI MĂNG
BAO ĐỰNG XI MĂNG

BAO ĐỰNG XI MĂNG

BAO CONTAINER
BAO CONTAINER

BAO CONTAINER

CUỘN VẢI PP DỆT CÁC LOẠI
CUỘN VẢI PP DỆT CÁC LOẠI

CUỘN VẢI PP DỆT CÁC LOẠI

Giới thiệu
Sau hơn 20 năm thành lập và phát triện Haipac hiện nay đã trở thành một trong những nhà cung cấp bao bì PP-HDEP-BOPP-KPK hàng đầu và uy tín trên cả nước. Với bề...
Tel : +84 (31) 3783922 - 3856268 - Fax : +84 (31) 3835506 - Email : haipacpp@vnn.vn